Inloggning

Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt tobaksstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Järfälla kommun.

Du ansöker om att bli webbkund här