Redovisa egenkontrollprogram

Om försäljningsstället säljer folköl, tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Ett egenkontrollprogram innebär att du som verksamhetsutövare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga men även hur butiken i övrigt arbetar för att följa lagen. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram, vilket många av de större butikskedjorna gjort. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.


Ange typ av försäljning.