Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?